Filozófia

A Estiklopédia wikiből
Estiklopédia
filozófia
· dialektika
· idealizmus
· konfucianizmus
· materializmus
· taoizmus
A társadalomtudományokhoz tartozó, tudományos igényű és formájú rendszerezett világnézet, a társadalmi tudatformák egyike.

Tárgya

A filozófia a lét, a természet, a társadalom, az emberi gondolkodás és a megismerés terén érvényesülő legáltalánosabb törvényszerűségeket kutatja. Tárgya azon problémák összessége,amelyek a hétköznapi, történelmi, egyéni és általános tapasztalat során. a tudomány és a gyakrorlat talaján alakulnak ki. A filozófiai ismeretek keletkezésének alapja az in ismeret viszonylagos függetlensége a mindennapi gyakorlattól.

Alapkérdése

A filozófia arra keresi a választ, hogy az anyagi lét vagy a tudat elsődleges (idealizmus - materializmus).

Módszere

A filozófia alapkérdésére a dialektika és a metafizika fogalma, illetve szembeállítása ad választ.

Részterületei

Ontológia - lételmélet.
Gnoszeológia - ismeretelmélet.
Logika.
Esztétika.
Etika.
Filozófiatörténet.