Kompozíció

A Estiklopédia wikiből


Estiklopédia
kompozíció
· a kompozíció
kifejezőeszközei
· ábrázolási rendszerek
· perspektíva, távlat
· arány
· komponálási módok
· figyelemvezetés

A kép sötét és világos színes foltok, vonalak, vagy fénylő-árnyékos formák, tömegek, síkok rendszere, amelynek értelmet, tartalmat, értéket a rendteremtés, a kompozíció által ad a művész. Kompozíció a művészeti alkotás belső szerkezete, felépítése, alkotóelemeinek összetétele, elrendezése a készítés helye, ideje, célja és a művész egyénisége által meghatározott elveknek, stílusnak megfelelően úgy, hogy minden kis részlet és a részek összhangja is a kifejezést szolgálja. A művészi kompozíció olyan megbonthatatlan egész, amelyhez sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet.

A kompozíció jelentheti az alkotás folyamatát és egyben magát a művet is.

Tudatos szerkesztés eredménye a megkomponáltság látszatát kerülni akaró úgynevezett dekomponált elrendezés is.