Vizuális kommunikáció

A Estiklopédia wikiből


Estiklopédia
vizuális kommunikáció
· kép
· fénykép
· film
Vizuális kommunikáció az információátadásnak az a típusa, amelyben az üzenet továbbítása képi úton történik. A jelentést hordozó eszköz a kép, amelyet a befogadó a látás révén érzékel, dekódol. Napjainkban ez a kommunikációs típus a fotográfia, a film, a televízió és a számítógép elterjedésével kiemelt szerepet játszik az emberek egymás közötti érintkezésében, akár a beszéd vagy az írott nyelv rovására (v.ö. hangulatjelek, emotikonok, smiley-k) is. A vizuális kommunikáció körébe sorolható a design és a piktogram is, hiszen a mindennapi használati tárgyakkal, az épített emberi környezettel szembeni igények kielégítése elválaszthatatlan a formától és annak érzékelési folyamatától. A design az elkészítés folyamatától elkülönült tervezés eredményeként létrejött forma, használati tárgy, illetve az a szemlélet is, amely a formát optimálisan közelíti a társadalmi igényekhez és az ipar lehetőségeihez.
A piktogram grafikus jel, amelyben néhány markáns vonal, folt, egy-két erős szín alapvető információkat közöl a szöveg kiiktatásával gyorsítva meg az érzékelést (pl.: útbaigazító, közlekedési táblák).